Nova izložba u Muzeju Norveške kuće

Projekat „Renoviranje muzeja i obnova muzejske postavke u Norveškoj kući u Gornjem Milanovcu“ koji finansira Ambasade Kraljevine Norveške u Srbiji je počeo da se realizuje.

Na osnovu ranijeg dogovora uprava oba društva prijateljstva, administriranje projektom povereno je organizaciji BIP (Business Inovation Programs Serbia), koja je i ranije u saradnji sa društvima prijateljstva Srbije i Norveške vodila velike projekte „Omladinskog preduzetništva“, „Pčelarstva u Braničevskom okrugu“, obnovu radnji i malih preduzeća posle poplave u Obrenovcu i dr.

Tokom proteklih nekoliko dana intenzivirani su radovi na pripremi nove postavke a paralelno sa tim demontirana je stara izložba i počeli su i prvi tehnički radovi na samom prostoru muzeja.

Istoričar Michael Stokke, istraživač iz Narvik centra, Milan Koljanin, istoričar iistraživač iz Instituta za savremenu istoriju i Radoš Gačić iz Kulturnog centra iz G. Milanovca su koristeći rezultate iz prethodne dve faze projekta i nova saznanja, sačinili okvir tema i epoha koje će muzej obuhvatiti i pregledali arhivsku građu koja je do sada prikupljenja. Arhivska građa podrazumeva veliki broj dokumenata, fotografija, video zapisa itd. Tokom realizacije projekta ova građa će biti u potpunosti digitalizovana i prezentovana posetiocima muzeja na srpskom i norveškom jeziku, delom na panelima, a u potpunosti u bazi podataka Muzeja.

Tehnički radovi koji su takođe započeti odnose se na razmontiranje stare postavke muzeja. Muzej Rudničko-takovskog kraja iz Gornjeg Milanovca je preuzeo odgovornost da sve što je činilo staru postavku adekvatno arhivira u svom prostoru. Nakon što su dobijena tumačenja donatora i revizora projekta u vezi sa neophodnim procedurama oko sprovođenja tendera, u narednom periodu će biti organizovani tenderi za adaptaciju i opremanje prostora prema nacrtima novog izgleda muzeja. Muzej će nakon rekonstrukcije biti opremljen savremenom kompjuterskom opremom, velikim touch-screen monitorima, savremenim osvetljenjem i panelima na kojima će biti prezentovane teme koje hronološki prate život interniraca.

Na posebnom sastanku na kome su prisustvovali svi partneri na Projektu, Rolf Fjelestad, predsednik Društva prijateljstva Norveška-Zapadni Balkan iz Norveške, Dragan Marković, generalni sekretar Norveškog društva u Srbiji i Bratislav Dobrić, predstavnik BIP-a, potvrđeno je da se Projekat sprovodi u skladu sa planiranom dinamikom i principima dobre prakse i dogovoreno je da će se tokom projekta posebna pažnja posvetiti vidljivosti muzeja kroz grafičko rešenje buduće postavke i internet prezentacije sa određenim idejama koje potiču i sa obeležavanja 75-to godišnjice Krvavog puta u Norveškoj. S tim u vezi, održan je i sastanak sa predsednikom opštine Gornji Milanovac, Dejanom Kovačević, kome je predstavljen projekat i sa kojim se pored ostalog razgovaralo i o angažovanju kustosa muzeja Rudničko-takovsog kraja u Norveškoj kući, kao i o zajedničkoj izradi marketing-plana za popularizaciju Takovskog kraja i nove postavke muzeja u Norveškoj kući u saradnji sa TO Gornji Milanovac.

Obzirom da je proces obezbedjivanja sredstava za rekonstrukciju trajao duže od očekivanog, BIP će zajedno sa partnerima intenzivno raditi na izvodjenju ovog projekta i na 30-to godišnjem jubileju Norveške kuče, 30.09.2017. predstaviti izložbu u fazi do koje se tada bude realizovala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*