Rekonstrukcija Muzeja u Norveškoj kući

Kao što smo vas ranije obaveštavali, u okviru rekonstrukcije Norveške kuće i imanja u Gornjem Milanovcu (farbanje Kuće, popravka krova, svečane dvorane, izrada ograde i dr.), društva prijateljstva iz Norveške i Srbije ponovo su pokrenula projekat obnove muzeja i izradu nove izložbene postavke u Kući prijateljstva.

U prilogu vam dostavljam nacrt trenutnog izgleda muzeja (grafički prikaz sa dimenzijama Stein Brautena) i fotografije izložbe koja je postavljena u septembru 1987. godine, prilikom otvaranja Kuće.

Zamisao je da srpski i norveški muzeolozi, na bazi okvirnog predloga Instituta za savremenu istoriju iz Beograda, raspoloživih dokumenata i eksponata sadašnje izložbe, novosakupljenih dokumenata i kopija dokumenata iz severno-norveških muzeja izradi idejno rešenje rekonstrukcije, nova stalna izložbena postavka, eventualno štampani i elektonski katalog.

Krajem februara/početkom marta 2012. godine je planirana poseta muzejskih stručnjaka iz Norveške (muzeji Helgelanda, Saltdala, Narvika) i sastanak sa kolegama iz Instituta za savremenu istoriju (M. Pavlović, M. Koljanin i saradnici – dostavljeno u prethodnom pismu), lokalnog muzeologa iz G. Milanovca (Radoš Gačić), kako bi se oubličilo idejno rešenje, definisala potrebna oprema, eventualne gradjevinske prepravke i budžet celog projekta.

Na osnovu uradjenog predloga i budžeta projekta oba društva bi konkurisala za sredstva kod nadležnih ministarstava i institucija u obe države, naravno i kod prijateljskih opština i drugih donatora, kako bi se obezbedio novac za ovako obuhvatan poduhvat.Ž

Predsedništva oba društva će uložiti neophodan trud i angažovanje kako bi se planirani projekat eventualno završio do 25-to godišnjeg jubileja Kuće (kraj septembra 2012), ukoliko to objektivno bude moguće. Naravno, sve zavisi od sakupljanja sredstava i kasnije dinamike poslova, u svakom slučaju, radovi će biti započeti u godini jubileja – pa dokle stignemo – najvažnije je da se posao obavi što stručnije i kvalitetnije.

Mada smo pre nekoliko godina već pisali cirkularno pismo svim ograncima da u svojim sredinama potraže u porodicama interniraca, lokalnim muzejima i dr. dokumente ili eksponate vezane za naše internirce u Norveškoj, još jednom vas molimo da uložite dodatni napor i domaćinu Kuće, Dragiši Ostojiću dostavite sve što bi bilo zanimljivo za novu postavku.
 

Muzej će biti posebna tačka dnevnog reda na Skupštini društva, 19. februara 2012. u G. Milanovcu, pa će i to biti prilika da detaljnije razgovaramo o celom poduhvatu. 

Prijatelji iz Norveške i Srbije se zahvaljuju Stein Brautenu na uloženom trudu i stalnom grafičkom praćenju poslova oko ovog važnog posla. 

S poštovanjem, 

Dragan Marković
generalni sekretar